Fåglarnas kläder

Del I

Del II

Del III

Flera utformningar Ruggning Handpennor
Olika ändamål Tillvägagångssätt Armpennor
Många sorter Utvecklingen Stjärtpennor
Nyfikenhet Ruggningsmönster Kroppsdun
  Skilda tidpunkter Artbestämning
  Höken  
  Kännetecken  


Staffan Lind

Del I

Förutom näbben och delar av benen är hela fågelkroppen täckt av olika slags fjädrar. Det är fjäderdräkten vi ser när vi tittar på en fågel. Tack vare fjädrarnas varierande form, storlek och färg kan en oerhörd mångfald av arter få ett specifikt utseende med hjälp av fågelkroppens grundform och fjäderbeklädnad.


Fågelfjädrar består av ett äggviteämne, keratin, samma ämne som hår och naglar är gjorda av.
Varje fjäder sitter fast i ett litet säckformat skinnfack på fågelkroppen.

I detta fack sitter spolen som utgör det runda skaftet längst ner på fjädern. Denna spole övergår till ett långsträckt skaft som är fjäderns stomme.

På skaftet sitter det två fan, själva fjäderytan, ett på varje sida om skaftet.

Fanen består av en mängd små strålar, nästan som små raka trådar som sitter snett uppåt/utåt från skaftet.

På dessa strålar sitter det i sin tur ännu mindre trådar, så kallade bistrålar med små hakar på. Det är dessa små hakar som gör att strålarna hakar samman med varandra likt ett kardborreband.
Alla dessa strålar bildar släta, välformade ytor, fan, på skaftet.

Flera utformingar

Det finns två huvudtyper av fjädrar, dels konturfjädrar som utgör de stora fjädrarna såsom vingpennor, stjärtpennor samt de stora ving- och stjärttäckarna.

Den andra typen av fjädrar är dun, de saknar hakarna på bistrålarna och bildar därmed inga sammanhängande fan på skaftets sidor. Dunen som därmed blir yvigare och luftigare än konturfjädrarna sitter på i stort sett hela kroppen och är en viktig del av en fågels beklädnad.

Olika ändamål

Fjäderdräkten har många uppgifter hos en fågel, den ska vara anpassad till artens levnadsförhållanden och ge den de bästa förutsättningarna att klara av dess behov.

Långflyttning, segling, snabbhet, simmning, dykning eller smidighet, alla behov kräver en välanpassad fjäderdräkt.

Fjädrarna jämnar inte bara ut fågelkroppen och gör den strömlinjeformad för bästa flygförmåga, de ger även kamouflage och färgprakt. Dunen är även starkt värmeisolerande och vattenavvisande.

Många sorter

De enskilda fjädrarna är utformade på olika sätt beroende på var på fågelkroppen de sitter samt vilken funktion de har.

Ytterst på vingarna sitter handpennorna, hp, som är långa och smala.

Mellan dem och kroppen sitter en rad armpennor, ap, som är kortare och svagt böjda. Tillsammans bildar dessa två fjädertyper själva vingytan.

Mellan fjädrarnas spolar som sitter fast i vingen bildas det små hålrum som måste täppas till. På vingens översida täcks dessa hål av de övre vingtäckarna, övt, och på undersidan av de undre vingtäckarna, uvt.

På fågelns översida finns dels huvudets och halsens små fjädrar och dun samt ryggfjädrarna som sitter på ryggen, mellan vingarna.

Fågelns undersida utgörs av halsfjädrar, bröstfjädrar och bukfjädrar. På kroppens långsidor sitter det även sidfjädrar.

Längst bak på fågeln sitter stjärten som består av stjärtpennorna, sp, de kan vara korta, långa,smala, breda, spetsiga eller trubbiga. Även mellan stjärtpennornas spolar bildas det hålrum som måste täckas, där sitter de övre- och undre stjärttäckarna, öst samt ust.

Nyfikenhet

Ofta finner man en fjäder ute i naturen och ibland en hel hög med fjädrar och dun där en rovfågel har plockat av dessa från sitt byte.
När man står där i skogen med fjädern i handen vill man gärna veta från vilken art den kommer och vart på fågeln den har suttit, men mer om det i nedan.

 


Del II

Jag börjar med att repetera några förkortningar av de viktigaste fjädertyperna på en fågel. Längst ut på vingarna sitter handpennorna, hp, mellan dem och kroppen sitter det en rad med armpennor, ap. Vingens översida är beklädd med övre v ingtäckarna, övt, och på vingens undersida motvaras de av de undre vingtäckarna, uvt. Fågelkroppen är täckt med en mängd olika sorters smådun, de viktigaste vid artbestämning är dock bröstfjädrar och ryggfjädrar. Stjärten består av stjärtpennorna, sp, samt de övre och undre stjärttäckarna, öst och ust.

Ruggning

Precis som med våra kläder så slits fåglarnas kläder, fjädrarna, med tiden. De flyger, sitter ute i blåsväder, hoppar på marken, flyger in och ut i sina bohål eller risbon som ligger i träd och buskar. Detta leder till att fjäderdräkten nöts mot kvistar och ris, gräs och grus. Även när fåglarna sitter och putsar sina fjädrar för att hålla dem fina slits de så sakteliga.

Fjädrarnas toppar nöts bort, strålarna som sitter på fjädrarnas skaft går av helt eller delvis, detta leder till att både flygförmågan och värmeisoleringen försämras. För att råda bot på detta så byter fåglarna fjädrar en eller flera gånger per år, de ruggar. Det finns även fågelarter som ruggar för att helt och hållet byta utseende t.ex. änder som har olika dräkter under året. Det är vanligt att fåglar har olika vinter och sommardräkter.

Tillvägagångssätt

Ruggningen går till på olika sätt hos fågelarterna. Vissa arter byter i stort sett alla vingpennorna samtidigt så att de tappar flygförmågan under några veckor. Gräsanden är en sådan art, hannen tappar alla sina vingpennor i juni/juli. Innan han tappar alla vingpennorna har han ruggat kroppsdunen så att han ser ut som en hona. Eftersom han har mist sin flygförmåga under några veckor så är det fördelaktigt för honom att bära honans bruna kamouflagedräkt. Gräsandshonan som har sina ungar att ta hand om och försvara under denna tid, ruggar cirka en månad senare när ungarna klarar sig själva. Rovfåglar som hela tiden måste vara i toppform för att kunna jaga byter bara någon eller några fjädrar i taget så att inte flygförmågan blir nedsatt. De håller på att rugga i flera månader i sträck till skillnad från många andra fåglar som gör det på bara några veckor.

Utvecklingen

Om vi ser till en enskild fjäder så lossnar spolen från skinnfacket som den sitter fast i när det är dags för ruggning och fjädern faller bort. På samma ställe som den gamla satt börjar nu en ny fjäder att växa. Först växer en hornhylsa ut som så småningom spricker upp och fanen skjuter ut. När hela fjädern har växt ut så dras den levande vävnaden tillbaka ur spolen och den sluts. Nu är fjädern en död del likt en nagel eller ett hårstrå.

Ruggningsmönster

Det vanligaste är att stjärtpennorna ruggas parvis från mitten och utåt. Det samma gäller med handpennorna, de byts vanligtvis, en i taget, inifrån och ut. Motsvarande fjädrar på båda vingarna ruggas samtidigt. Armpennorna byts på många olika sätt hos olika arter. Vissa arter med många armpennor byter några här och där medan andra arter byter dem från den ena sidan till den andra.

Skilda tidpunkter

De flesta fåglarna ruggar en gång om året, de arter som har praktdräkter (vinter/sommardräkt), ruggar två gånger om året. Några arter har ända upp till fyra ruggningsperioder. Huvuddelen av fåglarna ruggar på sensommaren eller på hösten. Då är häckningen avslutad och fjäderdräkten är ofta mycket sliten. De nya fjädrarna gör att fågeln har så bra förutsättningar som möjligt att klara av en lång flyttning till övervintringsområdena. Andra arter ruggar inte förrän de har kommit fram till sina övervintringsområden, så gör t.ex. svalorna trots att de är långflyttare.

Höken

Om det inte är en enskild ruggad fjäder som vi finner på våran skogspromenad utan en mängd fjädrar runt en stubbe så är det oftast ett plockat rovfågelsbyte. Det brukar vara en sparv- eller duvhök som har slagit en fågel och plockat av alla fjädrar och dun från fågelkroppen så att det går lättare att flyga hem till boet med bytet. När vi kontrollerar tornfalk- och slaguggleholkar så finner vi ofta fjädrar från deras byten inne i holkarna.

Kännetecken

Vad är det då man ska titta på i första hand när man ska artbestämma en fjäder? Det är lättast att artbestämma de stora fjädrarna, hp, ap och sp, men även de små kroppsdunen samt ving och stjärttäckarna kan vara till god hjälp. Det är ofta på dunen som färger, droppfläckar, vattring, brokighet och liknande syns bäst. En viktig kunskap är att kunna se på fjädrarnas form var på fågeln de har suttit. Om vi hittar en fjäder och kan konstatera att det är t.ex. en handpenna så får vi fortsätta att titta på formen, färgerna, mönstren storleken samt hur fjäderytan ser ut. Med hjälp av dessa parametrar så kan man ofta härleda fjädern till rätt fågelart. Givetvis är det enklare om man är van och har viss erfarenhet av fjädrar. Detta gäller även om man finner fjädrar vid ett rovfågelbo. När man har artbestämt dem så vet man ganska väl vad fåglarna vid det boet har livnärt sig av.

I nästa del ska jag skriva lite mer ingående om hp, ap och sp samt ta upp några exempel.

 


Del III

Det som är lättast att artbestämma är utan tvekan de stora konturfjädrarna, handpennor, armpennor och stjärtpennor. De är stora, i förhållande till kroppsdun, så att man ser både form och färg tydligt. Det går också bra att urskilja vissa mönster såsom streck, färgfält och vattringar. Många gånger är även biotopen och årstiden då fjädern hittades till stor hjälp vid artbestämningen. Då går det genast att utesluta vissa arter som ej finns i sådan biotop eller vid den tiden på året. Fåglar som finns här på sommaren kan till exempel uteslutas på sen höst, vinter och tidig vår. På samma sätt går det att räkna bort många kustfåglar i skogsmark och vise versa.

Handpennor

Handpennorna som sitter ytterst på fågelns vingar är vanligtvis tio till antalet men kan även vara någon eller några fler på vissa arter. De yttersta handpennorna är kortast för att hela tiden öka i längd inåt vingen till den längsta som är nummer 3-6 beroende på fågelart. De återstående handpennorna blir kortare igen och blir allt mer likt armpennor. Det beror på vilken handpenna som är längst, och den inbördes längdskillnaden på dem, hur fågelns vingspetsar är formade. De kan vara alltifrån smala och spetsiga som en svala till breda och runda som en tofsvipa.

Det bästa kännetecknet för en handpenna är att den är lång och smal samt ganska rak sett uppifrån. Ser man den från sidan är den mer eller mindre böjd, lätt C-formad. På exempelvis höns-, och sjöfåglar är de ganska kraftigt böjda. Lägger man fjädern på ett bord så att den ligger på spolens ända och på fjäderspetsen blir det ett mellanrum på flera centimeter mellan bordsskivan och fjäderns mitt.

Handpennornas ytterfan är väldigt smala och ofta är den övre halvan av fanet betydligt smalare än på den nedre halvan. Det brukar vara en markant övergång från det bredare till det smalare ungefär mitt på fjädern. Denna inskärning, fanet smalnar av, är annorlunda på de olika handpennorna. Längre in på vingen sitter inskärningen högre upp på fjädern för att helt försvinna på de innersta handpennorna. Tydligast syns det på de fem yttersta pennorna. På ytterfanet kan man se de färgpigment som man ser på fågeln när den sitter, för på en sittande fågel ser man endast vingfjädrarnas ytterfan.

Innerfanet, som är mycket bredare, har även det en inskärning. Denna inskärning sitter alltid lite ovanför ytterfanets inskärning. Färger och eventuella mönster syns mycket bättre på innerfanet eftersom dess yta är så stor. Det är vanligt med olika sorters streck vinkelrät ut från spolen samt ljusa och mörka färgfält på en annars enfärgad yta.

Armpennor

Armpennorna är de fjädrar som sitter på vingen mellan handpennorna och fågelkroppen. Antalet armpennor varierar kraftigt mellan olika fågelfamiljer. För att nämna några så har de flesta tättingar nio stycken, ugglor 14 st. och måsfåglar har en bra bit över 20 st.

Armpennor är ganska jämnbreda och mer eller mindre böjda, sett uppifrån, topparna är ganska avrundade. De är kortare än handpennor. Den yttersta brukar vara lika lång som den innersta handpennan, sedan blir de kortare ju längre in på vingen de sitter förutom hos vissa arter som t.ex. ärlor och piplärkor där de 2-3 innersta armpennorna är längre än de övriga. Även på dessa fjädrar är ytterfanet smalare än innerfanet.

Stjärtpennor

De allra flesta fågelarter har tolv stjärtpennor, men det finns de som har något färre och en hel hop som har betydligt fler. Göken t.ex. har endast tio stycken, tjädern däremot har så många som 18 st. och svanar en bra bit över 20 st.

Stjärtpennorna varierar väldigt mycket både i storlek och form. De kan till och med skilja på dem mellan unga och gamla fåglar inom samma art. Ladusvalans ungar, som saknar de långa stjärtspröten, har kortare yttre stjärtpennor jämfört med de gamla fåglarna. Någonting annat som är vanligt, främst bland småfåglar, är att de unga individerna har spetsigare stjärtpennor än de äldre.
Trots detta är det lätt att urskilja en stjärtpenna från några vingpennor eftersom de har vissa karakteristiska särdrag. De är väldigt raka förutom en markant vinkling på spolen där fanen börjar, detta gäller ej de mittersta pennorna som är helraka. Ytterfanet är precis som på vingpennorna smalare än innerfanet. De inbördes längderna på stjärtpennorna beror på vilken art det rör sig om. På arter som svalor, siskor och glador som har klykformad stjärt är det de yttre pennorna som är längst för att bli allt kortare mot mitten. Motsatsen finner vi hos långstjärtade arter såsom skata, alfågel och stjärtand samt fasan vars mellersta stjärtpennor är extremt långa. På många andra fåglar är de i stort sett lika långa.

Hos en grupp fåglar, hackspettar, är de mellersta stjärtpennorna väldigt styva eftersom de tjänstgör som ett stöd när spetten sitter och hackar på en trädstam.

Kroppsdun

Dunen utseende varierar mycket beroende vart på kroppen de sitter. Jag ska inte gå in på dem så grundligt eftersom de är väldigt svåra att artbestämma, men generellt sett kan man säga följande: Övre vingtäckare påminner om små hand- och armpennor, de har riktiga fan. Undre vingtäckare är däremot ganska tunna, utan egentliga fan samt relativt små och raka. Övre stjärttäckare är långa och ganska smala, på dess övre del är det ett riktigt fan medan nederdelen består av strålar som ej fäster samman. De undre stjärttäckarna saknar helt fan och är väldigt långa och yviga. Bröstdunen är små och breda, sett från sidan är de kraftigt böjda. Ryggfjädrarna är också böjda men mest om man ser dem uppifrån, de är för övrigt större och spetsigare än bröstdunen.

Artbestämning

När man ska artbestämma en fjäder bör man börja med att fastställa vilken fågelgrupp den kommer ifrån. Den kan t.ex. härröra ifrån en sjöfågel, måsfågel, hönsfågel, rovfågel, uggla, kråkfågel eller varför inte från en småfågel. Ugglor är lättast att känna igen eftersom dess fjädrar är alldeles ludna på fanens ovansidor. När man tror sig veta vad den har tillhört går man vidare genom att avgöra vilken typ av fjäder det är, handpenna, armpenna eller stjärtpenna. Det är dessa fjädrar som är lättast att artbestämma. Att enbart titta på kroppsdun är väldigt svårt, men de kan vara till god hjälp i kombination med några större fjädrar. På dunen ser man hur fågelkroppen har varit tecknad, de kan vara enfärgade, vattrade, droppfläckade eller tvärbandade.

För att gå vidare med de stora fjädrarna så får man till att börja med använda sig av uteslutningsmetoden. Många fåglar saknar de färger som fjädern har och andra arter finns inte i den biotopen där den hittades, även längden på den kan vara till stor hjälp. Tänk på att en mörk fjäderspets och/eller ett eller flera tvärstreck över den bildar ving- och stjärtband på fågeln där det sitter en hel rad med liknande fjädrar.

Överst på sidan