Dragsängarna

18 augusti 2007

Text och foto Bogdan Persson

Vi var 11 deltagare som promenerade runt en av kommunens trevligaste fågellokaler. Turen gick från riksvägen ner mot flygfältet och så runt området på själva vallen. Det blev en solig morgon med många fina observationer. Hela 5 olika rovfågelarter sågs: Ormvråk (ca 6 st), brun kärrhök (1), fiskgjuse (2), lärkfalk (1) och sparvhök (1). Bland övriga arter kan vi nämna: större strandpipare (3), gluttsnäppa (1), ärtsångare (1), järnsparv (1), gulärla (ca 20), hussvala (ca 20), ladusvala (ca 15), häger (2), trana (10) och så en vacker ung räv som trots våran närvaro helt koncentrerade sig på att jaga sork på den nyskördade åkern.

Exkursionsledare: Bogdan Persson