Hackspettsmorgon

6 april 2008

En suverän hackspettshelg!

De två första veckorna i april är högtidsstunder för fågelvänner.

Koltrasten sång hörs från grantopparna, liksom rödvingens och dubbeltrasten.

Ändå är det inte dessa fåglar som drar, utan hackspettarna!

Vi lever i en del av landet som hyser inte mindre än 7 av landets arter. Den 8:e kan väl nästan räknas som försvunnen i Sverige, nämligen vitryggen.

Leksands fågelklubb arrangerade i helgen flera hackspettsexkursioner i västra Leksand. Tillsammans med Stockholms ornitologiska förening och Falkenbergs dito samt Falu fågelklubb, fick vi en oförglömlig helg.

Det var främst Stockholmarna och Falkenbergarna som hade tur och lyckades klämma in alla 6 hackspettarterna som finns i Siljansområdet så här års. På fredagen och lördagen satt den tretåiga vid såväl ”vägskälet” som i Balkbodarna.

Gråspetten flög fram och tillbaks över Ljusbodarna och den mindre satt och trumma i Lindbodarna. Gröngölingen hördes såväl i Ljusbodarna som vid Djuraån vi Älven i Fors i Djura socken.

Spillkråkan var allomstädes närvarande och tycks ha ökat i sin numerär.

Även lavskrikan och nötkråkan samt järpen avslöjade sin närvaro vid Vägskälet för några av helggängen.

Det mest anmärkningsvärda under helgen var ändå den fantastiska fågelsången som gärdsmygen stod för. Från att ha varit en relativt ovanlig fågel i Leksandstrakten, är den i dag en av de mest frekventa fågelarterna. Det är sannolikt de milda vintrarna som spätt på vår gärdsmygpopulation.

Detta gäller också för stjärtmesen som vi hade daglig kontakt med under helgen.

Skogsduvan är stationär i aspbeståndet nedom Lindbodarna och kan numera anses vara en häckningsfågel i kommunen.

Lägg därtill att vi lyckades få se eller få kontakt med såväl slaguggla och sparvuggla under helgen.

Det gjorde nästan ingenting av vi gick bet på det vargyl som var planerat. Därtill fanns det allt för lite spårsnö för att vi skulle kunna ringa in vargen i ett snävare område inom hörhåll för oss.

På söndagen arrangerade Leksands fågelklubb en hackspettexkursion tillsammans med Falu fågelklubb. Ett 15-tal personer anslöt i det småtjuriga vädret och fick höra såväl den tretåiga hackspetten, som större hackspett, gråspett och spillkråka samt en massa andra arter som sjöng för gruppen.


 

Hackspettsmorgon med 14 deltagare inkl guidande Staffan i tillsammans med fågelvänner från Leksand & Falun

Vi besökte Vägskälet, Lindbodarna, Balkbodarna, Ljusbodarna och Djura där vi fick höra Tretåig hackspett, Spillkråka, Större hackspett, Gråspett och en hel del mesar, duvor och Dubbeltrast mm

På biltaket ställde Staffan upp alla våra svenska hackspetts arter som var uppstoppade och berättade om dem och dess karaktärer.

Han berättade om de lokaler som vi skulle besöka, sedan gick vi in i området och Staffan berättade vad vi hörde för arter mm

©Kalle Bergström