Vadarexkursion

22 augusti 2009

Vadarexkursion till Dragsängarna (och Bergkvistsågen)

Text och bild: Bogdan Persson©

Den ursprungliga tanken var att exkursionen enbart skulle gå till Dragsängarna och det nya gömslet som kom upp i våras. Vattennivån utanförgömslet har dock i flera veckor stått allt för högt och det stod klart att det inte skulle bli så mycket vadare här. Därför påbörjades vadarexkursionen på Dragsängarna och fortsatte sedan över till andra sidan älven vid Bergkvistsågen, där jord- och sandmassorna lockat en hel del vadare under sommaren.

Hur gick det med fåglarna då? Utanför gömslet på Dragsängarna vadade endast två gluttsnäppor. Vid Bergkvistågen möttes vi först av en ormvråk vid vägkanten och nere vid sjön 2 drillsnäppor (+2 vid spånavlagringarna), 4 fisktärnor, någon enstaka gråtrut och 2 storskarvar. I sjön låg dessutom ett knappt tiotal storskrakar, 2 småskrakar och 1 ung storlom. Sädesärlor, gulärlor, knipor krickor och någon gräsand hörde till den sedvanliga inramningen så här års.

Om nu fågellivet var tämligen lugnt, så var morgonen bedårande vacker med dimma över sjön, behaglig temperatur och en nästan osannolik stiltje i luften. Bara att beklaga att inte fler orkade upp så tidigt, denna lördag morgon. 3 personer deltog i exkursionen.

Ulf och Ulla spanar runt sjön. Fisktärnan hade tre ungar på "piren".
En adult... ...och en juvenil storskrav.

En juvenil ormvråk vid flygfältet vid Dragsängarna blev exkursionens sista obs.
Morgondimman fanns runtom sjön och gjorde landskapet sagolikt vackert.