Nyårsskådning: "Kryssa" med Conny

1 januari 2010

Text och foto: Bogdan Persson©

Den traditonella 1-januari-skådningen lockade inte så många denna mulna med ganska milda morgon. Kanske föredrog många stugans värme efter den extremt kalla perioden i dagarna innan. Vi var 5 personer som åkte till trakterna runt Insjön och spanade.
  Redan vid det första stoppet vid fiskodlingarna uppströms insjöbron väntade dagens mest spännande obs – en adult havsörn! Dessutom fanns en ung gråtrut på plats, en del kråkfågel (bl.a. 2 korpar), sedvanliga sång- och knölsvanar, en koltrast, mm.

Sedan bar det iväg till Hundhagen. Här var det gott om talgoxe och blåmes, endast någon enstaka entita, men inga talltitor. Senare kom en del domherrar, större hackspett, nötskrika, nötväcka och trädkrypare. Vi på första parkett på bänken hette Bogdan Persson, Staffan Müller, Conny Trogen, Andreas Trogen, samt ledaren Conny Land.

Havsörn (faktiskt) ovanför fiskodlingarna, på långt håll.

 

Entita (Parus palustris) Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
Conny och Andreas Trogen anslöt vid utfodringen i Hundhagen.