Motorsågsmassakern i Hundhagen

13 november 2010

15 personer hade hörsammat uppropet om ringbarkning av lövträd i Hundhagen. Vi arbetade i två timmar (det var tillräckligt!) Ca 1 500 träd ringbarkades med mål att träden skall torka och skapa lite mer ”död ved” i lövskogen, för att locka hackspettarna. Antagligen kommer det att ta ngt år att se effekten, men jobbet var perfekt utfört och kanske vi får se torrstubbar 2011!

Alla arbetskamrater var överens om att vi skall fortsätta till våren så att minst(!) 7 000 träd blir tillgängliga för den efterlängtade: Den vitryggiga hackspetten!

Ett tack till alla som deltog!

Staffan Müller

 
“Motorsågsmassakern” lockade 15 huggare, over 1000 träd blev ringbarkade i Hundhagen!   2 x Conny!