Årsmöte

9 mars 2011

Text: Staffan Müller ©

Rapport från årsmötet den 9 mars.

Det 35:e årsmötet fullföljdes under traditionella former i vår klubblokal i Norsbro.
Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och likaledes bjöds det på Semeltårta efter förhandlingarna!

Nya hedersmedlemmar!
Henry Pollack och Lasse Nilsson uppvaktades för ett mångårigt och grannlaga engagemang i Leksands fågelklubb och blev således hedersmedlemmar nr. 4 och 5.
Vårt Storholksprojekt samt Projekt Pilgrimsfalk har varit mycket lyckosamma och är värda all uppmärksamhet. Styrelsen uppvaktade de nya hedersmedlemmarna med en blomma och tackade för det mångåriga engagemanget och önskade lycka till i det framtida arbetet.

Ny ordförande!
Staffan Müller, ordförande i sammanlagt 21år, (med start 1976!), hade avsagt sig omval för att kunna koncentrera sig på sina projektarbeten (Våtmarker, Vinterfågelmatningen och Vitryggig hackspett). Marie Gillander tar över ordförandeposten och önskades lycka till av årsmötet. Marie blir också vår representant i Dalarnas Ornitologiska Förening/DOF.

Den nya styrelsen:

  • Marie Gillander / ordf.
  • Petrus Tengnér / sekr.
  • Mats Kaij / kassör
  • Ingela Spegel Nääs
  • Staffan Müller
  • Anders Jerker Dahlin
  • Per Lindberg

Full fart framåt!
Trots att vår främsta motor i föreningen, Bogdan Persson, försvunnit från oss, har Fågelklubben kunnat rekonstruera sitt brinnande engagemang. Den avgående ordföranden påtalade detta i sitt avslutningsanförande och var tacksam och glad för den stabilitet som finns i föreningen. Mats Kaij´s arbete med ekonomi och medlemsregister lyftes också fram som en framgångsfaktor för LFK. Volontärernas engagemang hyllades också!

Avslutningsvis tackades alla engagerade medlemmar som under året sett till att projekten rullat på i oförminskad styrka.

Nu tar vi nya tag inför årets verksamhet!

Staffan Müller

Staffan Müller, ordförande i sammanlagt 21år Nya hedersmedlemmar Lasse Nilsson och Henry Pollack
Ny ordförande Marie Gillander Tack Staffan för allt!