Hackspettsexkursion

26 mars 2011

Text: Henry Pollack ©

Rapport från Hackspettsexkursion den 26 mars.

Vi var 10 stycken morgonpigga individer, som slöt upp vid fågelklubbens klubblokal till hackspettsexkursion 26:e mars. En underbart fin morgon med temperaturen -11 grader  men flödande sol. Vi åkte iväg mot Dala-Järna och första stoppet gjordes mellan Heden och Åkersbodarna där genast en större hackspett välkomnade oss med några trumningar. Vi hörde även en spillkråka på långt avstånd. Då spelade vi upp spillkråkans läte och en trumning helt kort. Genast fick vi respons och den riktiga hackspetten kom och flög över oss för att se vad som stod på gång. Glada for vi vidare för att försöka höra någon gråspett och även tretåig hackspett. Tyvärr misslyckades vi med gråspetten, men när vi stannade vid naturreservatet Vägskälet hördes en mycket trolig trumning av den tretåiga hackspetten helt kort i början. Däremot var det en ihärdig större hackspett, som trummade intensivt förutom en något irriterad spillkråka, som även här måste kolla vad vi varför ena. Vi for vidare till Yxbodarna där vi hoppades på gröngöling förutom de övriga arterna. Vi fick dock inte höra varken gråspett eller gröngöling, men det blev en jättefin fikapaus med strålande sol. Nu hade tiden runnit iväg, så att hackspettarna inte var lika ivriga med sina trumvirvlar, men vi gjorde ett par till försök att få igång några ytterligare, men det var nog väl sent på dagen och det började även att blåsa. Vi såg dock någon större hackspett och exkursionen avslutades vid fågelklubbens stuga vid sjön Gryssen och där tog Per Lindberg emot oss. Han var där med en grupp skolelever från Uganda. Alla var mycket nöjda med att få vara ute en sådan skön morgon med vacker väder och hackspettar.

Henry Pollack