Ingemar Lind /N  - Bild/Filmafton

03 oktober 2011

Text: Petrus Tengnér ©

Rapport från Ingemar Lind /N  - Bild/Filmafton

Vi var ett 40-tal personer som fyllde lokalen på Hagagatan, för att se och lyssna till Ingemar Lind då han visade sitt program "Sällsynta fåglar" som är ett axplock av hans stora arkiv från decennier av naturfilmande.

Ingemar berättade på ett personligt sätt om sina möten. Vi fick bl.a. möta den numera från Sverige försvunna mellanspetten samt den vitryggiga hackspetten som vi ju hoppas på ska återvända till våra trakter. Andra fåglar som visades var häckande rördrom och skäggmesar. Vi fick också höra en inspelning av en talande undulat.

Ingemar svarade också på frågor om sitt filmande, och vi fick veta att han lägger ner 80 % på ljudet och 20 % på bild.

Vi ser redan nu fram emot hans besök nästa år, då han planerar att visa film om myskoxen.

Petrus Tengnér