Motorsågsmassaker

27 oktober 2012

Text: Petrus Tengnér ©

Motorsågsmassaker

Vi var sju personer som samlades i Hundhagen på morgonen den 27 oktober för att ringbarka träd (björk och al). Det var en fin morgon, solen sken och frosten gnistrade.

Ringbarkningen är ett led i att skapa död ved, till gagn för vedlevande insekter och i sin tur den vitryggiga hackspetten som förhoppningsvis ska kunna etablera sig .

Staffan Müller  hade hoppats på fler deltagare, vi hann inte gå igenom ett så stort område. Han planerar dock ett nytt tillfälle för de som hade förhinder.

Om du är intresserad av att bidra med en arbetsinsats kan du kontakta Staffan på tel 070-3222345.

Läs mer om Hundhagen här på hemsidan och på Leksands kommuns hemsida, (http://www.leksand.se/sv/Startsida/Miljo-och-halsa/Natur-och-naturomraden/Utflyktstips/Hundhagen)

/ Petrus Tengnér

Björn Tengnér