Årsmöte

6 mars 2014

Rapport från Leksands Fågelklubbs årsmöte.

Årsmötet blev det första med Sebastian Falk som ordförande och blev ”knökfullt”. Nästan 40 medlemmar mötte upp till årsmöte i Norsbrolokalen vid Limsjön. Tillsammans med ”den gamle” Staffan Müller, presenterade han en årsberättelse som väckte berättigad uppmärksamhet.

Fågelklubben är knuten till ett 10-tal naturvårdsprojekt som är mer eller mindre avancerade.
Örngruppens arbete är vida känt och följs av många fågelvänner runt om på jordklotet. Ett hundratal olika örnar besökte föreningens åtel under vintern.

Pilgrimsfalksprojektet är en fortsatt framgångssaga. Lasse Nilsson som är ansvarig kan rapportera en 15 procentig uppgång av falkstammen i Mellansverige (Fågelklubbens domäner). Hela fem st nya häckningar kunde konstateras. Med tanke på att det bara fanns en handfull par pilgrimsfalkar kvar i hela landet, när projektet startades, förstår man storheten i det lyckade arbetet. Arbete består till största delen av utplantering av falkungar (från Nordens Ark) i lämpliga bergbranter.

Den vitryggiga hackspetten är nästa utrotad i landet. Fågelklubben restaurerar tillsammans med Leksands kommun lämpliga lövskogar, som i framtiden skall locka de vitryggiga. De svårt att hitta lämpliga häckningslokaler. Det är främst i Hundhagens naturreservat som det föreberedande arbetet pågår.

De övriga projektet är också tidskrävande och rapporterades i årsberättelsen; Lom, Berguv, Backsvala, Lavskrika, Uggleholkar, Vinterfågelmatning, Tidning, Webbsida, Fastighetsskötsel är några av de projekten som omnämndes på årsmötet.

Föreningen består av ca 500 medlemmar som kan vara stolta över idogt arbetande projektarbetare!

Det vore spännande att beräkna hur många ideellt nedlagda årsdagsverken som läggs ner i föreningen!

Avslutningsvis tackade ordföranden Sebastian Falk för förnyat förtroende. Han passade samtidigt på att tacka med blommor alla de volontärer, som i det tysta hjälper till med föreningsarbetet så att Leksands Fågelklubb fungerar!

Bilder: Leif Engdahl