Hundhagen, 24 maj 2014

24 maj 2014

Över 70 arter på morgonvandring i Hundhagen!

I nästan tropisk hetta mötte en handfull fågelskådare upp till Fågelklubben exkursion den 24 maj.

Staffan Müller guidade igenom terrängen och berättade om naturvärdena kring den gamla tegelbruksdammarna.

Tack vare värmen och den vindstilla morgonen lyckades gruppen få höra inte mindre än 71 olika fågelarter i naturreservatet.

Det som vållade mest uppskattning var slagugglan och den mindre flugsnapparen som både lät sig beskådas och avlyssnas.

En helt sagolik morgon som borde lockat flera besökare!

Detta blir ett återkommande inslag i Fågelklubbens program.

Då kan vi bara säga; Välkomna igen nästa år!

Staffan Müller

Mindre flugsnappare noterades under vandringen. Foto: Peter Müller (Polen 2013)

De “priviligierade”! Foto: Staffan Müller