Arbetsdag vid Norsbro, 18 oktober 2014

18 oktober 2014

Vi var ett gäng medlemmar som samlades en oktoberlördag för att städa ett förråd som vi har i Norsbro för förvaring av bl.a holkar.

Efter några timmar hade vi lyckats få det riktigt fint i förrådet. Ett par släpvagnslass till återvinningscentralen fick vi ihop också.

En mängd glasskivor som Staffan hade räddat från ett nedmonterat Naturum i Hornborgasjön ska vi försöka få glasmästeriet att ta hand om.

Vi passade också på att montera nät på späckramar.

Det finns dock flera ramar som behöver förses med nät. Dessutom har vi virke för att snickra fröautomater. En arbetsdag med tillverkning av automater och späckramar kommer vi därför behöva. Den som vill är välkommen att delta, och göra en insats för klubben och fåglarna. Vi återkommer på hemsida och e-postlista.

/ Petrus Tengnér

 

Staffan Müller och Lars Laurell städar ur förrådet.

Sören Stenberg monterar nät på späckramar.