Gråspett överallt!

Fredag, den 19 mars 2010:

I dag på morgonen var jag ute och rekade inför hackspettsexkursionen på lördag:
2 Gråspett - Sätergläntan
2 Gråspett - Bäckebo
2 Gråspett - Timmersmora
2 Gråspett - Hundhagen
1 Gråspett - Sätra
1 Gråspett på Zinkvägen
Jag startade kl. 05.50 från Zinkvägen och var åter 06.40!
Det är väl ganska bra med 10 gråspettar på 50 min!
Välkomna i morgon lördagen den 20 mars kl.06.00!
Då tar vi fler!

Staffan Müller/ 070 322 2345