Läsarbrev - 7

Har du fina naturbilder eller en text om fåglar som du vill dela med dig till andra via hemsidan, kan du skicka in dem via e-post. Vi förbehåller oss rätten att välja om de ska läggas in eller inte.

Längre texter bör vara skrivna i Word. Bilderna bör vara i filformat jpg.

  

23 oktober 2009

Det var förra året, den 9 september 2009. Bogdan och jag fångade insekter med lampa vid Norsbro. När jag gick runt bland träden och lyste med min pannlampa såg jag bl.a en spindel som jag lyckats artbestämma först idag. Den heter Skogslångbenslocke (Leiobonum rupestre) och är ej tidigare rapporterad från Dalarna. Nu vet jag inte hur vanlig denna spindel är men kul ändå...

Hälsar,

Kalle Bergström ©


 

18 september 2009

Några bilder från en resa i Serbien... från Bogdan.
(klicka för större bild)

Tatarfalk (Falco cherrug), Elemir, Serbien, 13 september 2009. Foto: Bogdan Persson© Sisel (Citellus citellus), Elemir, Serbien 13 september 2009. Foto: Bogdan Persson©
Hornuggla (Asio otus), Rusanda, Serbien 13 september 2009. Foto: Bogdan Persson© Skedstork (Platalea leucorodia), Kovilj, Serbien, 15 september 2009. Foto: Bogdan Persson©
Häger (Ardea cinerea), Carska sjön, Serbien, 17 september 2009. Foto: Bogdan Persson© Tofslärka (Galerida cristata), Novi Sad, Serbien, 16 september 2009. Foto: Bogdan Persson©

 


 

12 september 2009

Vattholmskären (klicka för större bild)

Kärrsnäppa, Foto: Kjell Bond© Sandlöpare, Foto: Kjell Bond©
Stenskvätta, Foto: Kjell Bond© Vattholmsskären, Foto: Kjell Bond©

 


 

19 augusti 2009

Vit skrattmås på Vattholmskären!

En minst sagt ovanlig skrattmås fotograferades av Kjell Bond, ute på Siljan. Flera skådare observerade denna fågel som förde tankarna till ismås. Observera fiskmåsungen till höger i bilden.

Foto: Kjell Bond©


 

29 juli 2009

Hägerkoloni i Leksand

2005 upptäcktes de första häckande hägrarna i Leksands kommun. Martin Linzie räknade in 6 häckande par i en skogsdunge i Dragsängarna. Året efter häckade några par längs Älven vid fiskodlingen i Insjön. Därefter har vi inte haft någon kännedom om hägrarnas boplatser i Leksand. Sannolikt har de funnits kvar här hela tiden eftersom det har observerats många individer främst i Limsjön och Insjön.

I år var ånyo Martin och jag ute för att inventera och hamnade så småningom i Västannorsviken, nedströms Insjön. Minst 6 bon upptäcktes och alla ungarna hade övergett boet den 29 juli.
På väg till inventeringen skrämde vi upp en rapphöna! Min första obs i Leksand på 30år!


Staffan Müller


 

Översvämning i Dragsängarna!

Just nu (29/7) står vattennivån över överfallsdammen i Limsjön. Ca 50cm över normal vattennivå i Siljan! Det betyder också att Dragsängarnas vadarstränder ligger under vatten och är obrukbara för sydflyttande vadare just nu.

Det är synd eftersom vadarsäsongen har startat. Vi får hoppas på att vattennivån i Siljan/Insjön sjunker så vi kan ”kryssa” sandlöpare, kärrsnäppa och strandpipare, snart nog!

Text och foto Staffan Müller©

 


 

Läsarbrev 2013

Läsarbrev 2012

Läsarbrev 2011

Läsarbrev 2010

Läsarbrev 2009

Läsarbrev 2008

Läsarbrev 2002-2005