ACRO-Projektet

Ringmärkning vid Limsjön under 1990-talet

Staffan Müller

 

Vi hade en idé om att restaurering av Limsjön inte enbart var positivt för sjöfåglarna och vadarna utan också för tättingarna runt om i sjön. Vi hade ju bl.a. kunnat notera en uppgång på rörsångare och sävsångare samt sävsparv. Skäggmesen hade ju upptäckts efter restaureringen. Genom att ringmärka de små fåglarna i nät som placerades likvärdigt år från år kunde vi notera hur tättingarna svarade på åtgärderna i sjön. Genom ringmärkningen skulle vi också få en uppfattning om vilka tättingarter som utnyttjade sjöns matförråd under flyttningstiden. Vi kan konstatera att såväl säv- som rörsångare har funnits sig väl tillrätta längs stränderna. Av återfynden att döma söker sig flertalet fåglar tillbaka efter vintervistet i Afrika. Annars tycks lövsångare och grönsiska vara de mest frekventa i området. Av den senare arten har ett återfynd gjorts under 1999 som var ringmärkt i Schweiz!


Antalet blåhakar är väl inte anmärkningsvärt, men det tycks som om de söker sig från norr till Limsjön och drar sen öster ut. Ett återfynd har vi lyckats skrapa ihop från Helsingsfors.


En udda art som ringmärks regelbundet är höksångare. Den har inte noterats häcka i Dalarna, men såväl Lindänget i Orsa och Limsjön fångar fågeln som har en utbredning som vi inte känner till. Av andra kuriosarapporter kan nämnas såväl sparvuggla som sparvhök som fastnar i näten på jakt efter någon småfågel. Även vattenrall har trampat i näten.