Statistik för vintern 2007-2008 - Vinter 5

Kungsörnar

 

Havsörnar

  • 6:a vintern
 

Kungsörnar vintern 2007-2008. Ålder: 5:a vintern