Flymyrskojan

Se lokalen på karta

 

Den säkraste lavskrikematningen. Till för några år sedan (innan en närbelägen avverkning) var den 100 % -ig på matningen. Gråspett, spillkråka och korp(!) har setts på talgen. Tommy Snarf sköter matningen vid Flymyrskojan.