Hundhagen

Se lokalen på karta

Utfodringen i Hundhagen, så som den ses från sittbänken. Foto: Bogdan Persson©

 

Från Insjön tar man vägen mot Sågmyra. I byn Hälgnäs tar man av till höger mot Solberga och Rönnäs. Efter bara ca 250 meter kommer du till en liten parkeringsficka intill "portalen" in i Hundhagen. Skyllt finns på platsen. Följ stigen ca 100 meter och du är framme. Intill utfodringen finns en bänk där du kan sätta dig och fika. Du blir snabbt accepterad av fåglarna.

Det finns en aktiv plan som kommer att göra Hundhagen till en lämplig plan för utplantering av vitryggig hackspett. Det kommer att gynna även många andra arter.

Bland fåglarna vid matningen kan man nämna gråspett, mindre och större hackspett, tall- och entita, trädkrypare, stjärtmes med flera.

 

Hundhagen är en av få lokaler i Leksand som hyser mindre hackspett (Dendrocopos minor). Foto: Katarina Paunovic© Nötväcka (Sitta europea) är regelbunden besäkare vid utfodringen. Foto: Bogdan Persson©