Vägskälet

Se lokalen på kartan

 

Ett naturreservat på ca 45ha i gransumpskog. Tag Dala Järnavägen ca 3 km bortom Molnbyggen och stanna vid vägskälet mot Ljusbodarna. Matningen ligger ca 200m längre bort på stora vägen och det finns ett stickspår mot vänster så kommer man fram. Fåglarna på matningen är främst tofsmes (som man kommer väldigt nära!), nötväcka, och nästan alla övriga mesar utom entita. Lavskrika har skådats vid ett par tillfällen i området och finns uppenbarligen även vid matningen. Annars håller de till i Yxberget på andra sidan vägen. Övriga fåglar som är värda att lyssna särkilt efter i Vägskälet är tretåig hackspett, järpe, spillkråka, korsnäbb och gråspett.