Våtmarksstipendiet 2012 till Staffan Müller

 

Fågelklubbens ordförande Staffan Müller, mottog 2012 års Våtmarksstipendium vid en ceremoni vid fågeltornet i Norsbro, Limsjön den 12 juni. Staffan Müller får priset för sitt engagemang och sina stora insatser för våtmarker runt om i landet. I Leksand har han arbetat med till exempel Limsjön, Stenbrotjärn och Brenäsviken. I övriga landet har han bl.a. arbetat med Hornborgasjön, Tåkern och Umedeltat.

Flera klubbmedlemmar hade slutit upp för att närvara vid ceremonin. En kvartett ur Leksands spelmanslag (majoriteten tillika klubbmedlemmar) underhöll. Svensk Våtmarksfonds ordförande Lars Ingelmark, ordförande i Svensk Våtmarksfond berättade om fondens arbete och därefter berättade Ragn-Sells styrelseordförande Erik Sellberg om företagets engagemang. Staffan mottog sedan en check på 25.000 kronor samt en tavla. Staffan berättade bl.a. att han för pengarna planerar att åka till Rumänien med sin fru samt Polen, det senare för att studera sumpskogar.

Våtmarksstipendiet är instiftat av Svensk Våtmarksfond och avfallsföretaget Ragn-Sells och går till en person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till skapande av våtmarker för fåglar av hög kvalité.

Petrus Tengnér

 

Läs mer här:

http://www.dt.se/nyheter/leksand/1.4800859-vatmarksexpert-muller-prisades

http://www.dalademokraten.se/Leksand/Staffan-Muller-fick-Vatmarksstipendiet-/

 
spelmän från Leksands spelmanslag   fika
 
Lars Ingelmark, ordförande Svensk Våtmarksfond   Erik Sellberg, styrelseordförande och koncernchef Ragn-Sells
 
Staffan mottar prischecken   Staffan mottar tavla

 

Video av Torbjörn Franc

Läs mer om Våtmarksfonden  http://www.vatmarksfonden.com/