Lavskrikeexkursion

20 november 2021

Lyckad lavskrike-exkursion till Trätbodarna

Ett 30-tal fågelintresserade, trotsade nattstormarna och infann sig till utflykten till Trätbodarna i västra Leksand.
Samlingen vid Norsbro för samåkning gav indikationer på att vädret skulle bli bra och vinden hade mojnat under morgontimmarna.

Väl framme tog det kanske 20 sekunder innan den första lavskrikan dök upp. Sedan underhölls vi under ett par timmar av som mest 3 lavskrikor. Alla fågelskådarna spred ut sig i terrängen och hade det vackra fåglarna runt omkring sig på stundom mindre än en meters håll. Marken blev ”perforerad” av falukorv som alla anmodats att ha med sig.

En sparvuggla visslade till, men ville inte närma sig besökarna.
Efter två timmar tröt tålamodet på de ”fegare” nötskrikorna, som högljutt bad oss att skingra flocken så att även de skulle kunna landa på matningen.
Några av oss stannade kvar efter avslutad exkursion och fick då också tillfälle att se och höra gråspetten som kom fram när det lugnat ner sig lite på matningsplatsen.
En fantastisk morgon med mycket goa deltagare från när och fjärran!

Staffan Müller