Projekt

Klubben bedriver många projekt med fåglar i huvudrollen. Det behövs alltid fler personer som delar på jobben. Om du vill hjälpa till, är du välkommen att kontakta de projektansvariga eller någon i styrelsen.


Berguv

För att säkra stammen av berguv släpps flygfärdiga ungar ut. Målet är att få fritt levande berguvar i några av de gamla uvbergen i kommunen.

Under 30 år har vi haft 2 – 4 avelspar i fågelklubbens hägn. Liksom för andra uppfödare har Bengt Östberg haft det tungt med resultatet av utplanteringarna. 2004 lyckades dock ett vilt par (med sannolikt härkomst från projektet) med en häckning på Skorsberget. Första naturliga reproduktionen på 60 år i Leksand!

Upplysningar om projektet kan lämnas av Henry Pollack tel. 0247-409 64


Fotogruppen

Gruppen är öppen för alla medlemmar i Leksands Fågelklubb, oavsett kunskap och erfarenhet beträffande fåglar och foto. Det viktiga är att man tycker det är kul att se fåglar genom objektivet. För att komma med i gruppen och därmed få information om våra möten, behöver du bara anmäla dig till Per-Inge Mill . Självklart är du med i Leksands Fågelklubb.


Limsjöns restaurering

Historik och dagsläget för klubbens första projekt.

Upplysningar om projektet kan lämnas av Staffan Müller tfn. 070-322 23 45


Vitryggig hackspett

Denna verksamhet startade våren 2009 och är ett samarbetsprojekt med DOF, SNF, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna i Dalarna. Syftet är att skapa habitat och förutsättningar för vitryggen och de andra hackspettsarterna i lövskogsmiljöer längs Älven och Siljan. Sveriges mest sällsynta hackspett ska räddas från utrotning. Staffan Müller samordnar projektet från DOF´s och fågelklubbens sida. Tfn 070-322 23 45.


Lavskrika

Tanken är att ha koll på de lavskrikor som finns kvar i kommunen. Med hjälp av älgjägarna inventeras markerna år från år och vid behov försöker vi genom Skogsstyrelsen skydda de lavskrikemarker som är hotade av avverkning. Per Lindberg är sedan några år projektledare.


Backsvala

Detta arbete syftar till att kartlägga backsvalornas kolonier i kommunen, samt att skydda och städa de naturliga rasbranter som används, från busk och sly. F.n. har vi ca 300 par häckande i kommunen. Projektet har varit ett arbete för ungdomskommittén under ledning av Staffan Müller och Bogdan Persson. Mera info om projektet kan lämnas av Staffan Müller tfn. 073-322 23 45


Pilgrimsfalk

År 1994 startade vi projektet i syfte att, med utplantering av falk i Mellansverige, förbinda den nordsvenska populationen med den på västkusten. Lars Leksén som varit otroligt ihärdig har tillsammans med kanske ett 100-tal medhjälpare i Mellansverige, lyckats få pilgrimsfalken etablerad till ”vilda häckningar” på ett 15-tal ställen i området!

Numera drivs projektet i SNF´s regi, men fortfarande är Lars spindeln i nätet. Upplysningar om projektet kan lämnas av Lars Leksén tfn. 070 329 13 57

”Pilgrimsfalk Sverige” – en arbetsgrupp inom SOF Birdlife Sverige som pdf.


Lom

Inventeringen ingår i Svenska lomföreningens/ Projekt LOM, riksomfattande inventering av storlom och smålom i landet. Denna förening är en ideell förening som arbetar för att främja skydd, forskning och informationsarbete om lommarna. Målsättningen är att följa häckningsutfallet över en längre tidsperiod eftersom lommen är en fågel med lång livslängd.

Upplysningar om projektet lämnas av Ingela Spegel-Nääs tfn. 0247-50514


Slaguggla / Tornfalk

För att hjälpa slaguggla och tornfalk med att hitta lämpliga häckningsplatser sätts holkar upp. Ungarna kollas upp och ringmärks.

Upplysningar om projektet kan lämnas av Henry Pollack, tfn. 0247-409 64. Henry har från och med 2009 tagit över projektet efter Gunnar Lind.


Örnutfodring

Efter 30 års verksamhet lockas närmare hundratal, främst kungsörnar till utfodringsplatsen i västra Leksand. Samtliga individer blir dokumenterade i ord och bild och presenterade på nätet i den sk örnkatalogen "Örnar i Leksand" som finns för varje vinter sedan 2003/2004. I örkatalogen finner du förutom bilder, även data om örnens närvarodagar, uppgiter om ev. ringmärkning, med mera.

Örnutfodringen hjälper nordiska kungs- och havsörnar att överleva vintern genom att erbjuda dem säker tillgång till giftfri föda.

Upplysningar om projektet kan lämnas av:

Per Lindberg tfn. 070-773 48 55


Rapportmottagning

Ovanligare fåglars besök sammanställs tillsammans med rapporter om antal häckningar till en årsrapport om Leksand fåglar.

Upplysningar om projektet kan lämnas av Mats Knutsson tfn. 0247-413 68.

Svenska vinterfågelräkningen. Upplysningar kan lämnas av Henry Pollack tfn. 0247-409 64.


Vinterfågelmatning

Klubben bedriver tillsammans med kommunen utfodring av småfåglar på ett antal lokaler runtom i kommunen. Utfodringarna finns ofta i anslutning till olika reservat och hjälper våra småfåglar att klara sig igenom vintern. Det går åt åtskilliga hundra kilon fågelfrö varje vinter på dessa utfodringsplatser. Förutom nyttan för fåglarna erbjuder utfodringarna dessutom goda möjligheter att fotografera småfåglar på nära håll.

Projektet har ett nära samarbete med SOF som driver sedan några år en kampanj för att stödja de övervintrande fåglarna. ”Vinterfåglar inpå Knuten/ViK” lockar ett antal tusen masar och kullor att rapportera sina fynd i trädgården.

Ansvarig för projektet inom SOF och Leksands Fågelklubb är Staffan Müller, tfn. 070-322 23 45


Svenska vinterfågelräkningen

Upplysningar kan lämnas av Henry Pollack tfn. 0247-409 64.


Inventeringar

Fågelklubben har för ambition att delta i de inventeringar av fågellivet som organiseras på högre nivå (från DOF och SOF), samt anordna egna inventeringar av fågellivet i kommunen. Vi har genom åren deltagit i många inventeringar som står utanför de ordinarie projekten, som exempelvis Staruppropet, storspovsinventerinen, sjöfågelräkningen, med mera.

Ansvariga för organisering av inventeringarna är Conny Land tfn. 070-216 55 55