Klubbtidningen - Fåglar i Leksand

Vår klubbtidning utkommer med 4 nummer per år. Nummer 1 och 2 kommer under våren/sommaren, nr 3 och 4 kommer under hösten/vintern. Nr 2 och 4 är programblad eller motsvarande.

Enklast får man tidningen genom att bli medlem i Leksands Fågelklubb.

Ni kan skicka e-post till medlem (at) leksandsfågelklubb.se för att köpa tidningen för 40 kr eller få ett äldre tryckt exemplar.

För översikt: Se nedan eller e-utgåvor.

Har du idéer om artiklar eller fina fågelbilder, tar redaktionen gärna emot dem för påseende. Skicka en e-post till tidningens redaktör Martin Linzie så tar han kontakt.

Läs om tidningens historia här.

Medlemstidningen FÅGLAR i LEKSAND kan nu laddas ner som PDF- fil

NR 3 /2013 ligger nu på mitt skrivbord

 


Bläddra i tidigare nummer:

2013 2013 2012 2012
Fåglar i Leksand
Nr 3, år 2013
Fåglar i Leksand
Nr 1, år 2013
Fåglar i Leksand
Nr 3, år 2012
Fåglar i Leksand
Nr 1, år 2012
       

2011

2011

2010

2010

FiL No1 2009 FiL No1 2009 FiL No1 2009
Fåglar i Leksand
Nr 3, år 2011
Fåglar i Leksand
Nr 1, år 2011
Fåglar i Leksand
Nr 3, år 2010
Fåglar i Leksand
Nr 1, år 2010
       

2009

2009

2008

 

FiL No1 2009 FiL No3 2008  
Fåglar i Leksand
Nr 3, år 2009
Fåglar i Leksand
Nr 1, år 2009
Fåglar i Leksand
Nr 3, år 2008