Nyhetsarkivet


2020

Vinterfåglar inpå knuten

På grund av pandemin arrangerar vi ingen exkursion i samband med Birdlife Sveriges kampanj Vinterfåglar inpå knuten.

Du kan på egen hand besöka någon av fågelklubbens vinterfågelmatningar på följande platser:

Delta också i kampanjen, som pågår fredag 29 januari - måndag 1 februari genom att räkna gästerna på ditt fågelbord. Alla fåglar är intressanta, även om det bara är några få talgoxar eller pilfinkar.
Vår egen Staffan Müller är nationell kontaktperson, har du frågor kan du kontakta honom på tel 070-3222345.

Läs mer om hur du rapporterar på kampanjens hemsida https://vinterfaglar.se/

Hjälp till att behålla Leksand på den höga position vi har i landet vad gäller rapporteringen.

Leksands fågelklubb


Årsmöte 2020

På onsdagskvällen hölls Leksands fågelklubbs årsmöte för 2020, med drygt 20 närvarande medlemmar. Ordförande Per Lindberg ledde mötet.

Årsmötesprotokoll och årsberättelse kommer att läggas ut senare. Styrelsen blev iallafall omvald.

Efter själva årsmötet bjöds det på fika, med semmeltårta.

Därefter visade Per Lindberg fantastiska bilder från det gångna året, bl.a. på lappuggla, tjäder, pungmes och fjällgås.


Studiecirkel om fåglar och fågelskådning

i samarbete med Studiefrämjandet för i första hand nya medlemmar.
Vi tar upp det mesta som du som nybörjare behöver veta. Det handlar bl.a. om vilken utrustning som behövs, hur man artbestämmer fåglar i fält samt var och när man hittar fåglar. Kursen är huvudsakligen förlagd i fält, vi besöker några av Leksands finaste fågellokaler.

Första träffen hålls 10 april, och därefter 13/4, 27/4, 4/5, 25/5 och 26/5.

Gratis för medlemmar i Leksands fågelklubb, dock tillkommer ev. kostnad för kursbok, 199 kr.

Medlemskap i fågelklubben kostar 200 kr, läs mer på www.leksandsfagelklubb.se

Anmälan senast 2 april till Studiefrämjandet, tel. 0247-131 35, leksand@studieframjandet.se eller via www.studieframjandet.se

Välkommen!


Nu har barnen i Tällberg fått en egen Skolskog

Staffan Müller har tillsammans med Tällbergs skola och en generös markägare skapat en skolskog med fågelmatning. Förhoppningsvis lägger det grunden till ett framtida intresse och engagemang för fåglar och natur. www.dt.se/dalarna/leksand/nu-har-barnen-i-tallberg-fatt-en-egen-skolskog


Senaste NYTT (2019-03-04)

Vår tidning Fåglar i Leksand är nu på väg till er. I söndags satt vi och plockade ner den i kuvert tillsammans med inbetalningstalong för årsavgiften. På adressetiketten kan ni se när ni senast betalt medlemsavgift.
Vi önskar er trevlig läsning.


Årsmötet 2018

Drygt 20 medlemmar kom till årsmötet onsdag 7 mars i klubblokalen på Norsbro. Per Lindberg, vår nye ordförande ledde mötet. Styrelsen och projektledare valdes om i sin helhet.

Efter mötet visade Per suveräna, annorlunda och detaljrika bilder från örnspaningen.

Se Årsberättelse ovan. Protokoll läggs ut framöver.


Årsberättelse Leksands Fågelklubb 2017

Vår förening har genomfört sitt 41 verksamhetsår och har präglats av stor aktivitet inom faunavårds-projekten och med många exkursioner och övriga program.

Medlemsantalet är strax under 500 och har hållit sig på en stabil nivå sedan några år. Däremot tenderar medelåldern på våra medlemmar att öka för varje år, vilket kan skapa en oro inför framtiden.
Läs mer >>>


Leksands fågelklubb 40 år

Ett 70-tal personer hade kommit till naturum Dalarna när Fågelklubben firade 40 år.
Nuvarande ordförande Sebastian Falk hälsade välkommen, och därefter visade Staffan Müller ett bildspel som presenterade klubbens arbete under de 40 år som gått sedan bildandet.
Efter en paus med mingel till smörgåstårta fortsatte programmet med att Magnus Ullman som till fina bilder höll ett intressant föredrag om vad som är utmärkande för fåglarna. Vi fick lära oss om många intressanta detaljer om tex fåglarnas kroppsbyggnad, flyttning mm.

Jubileet avslutades med att Staffan visade ytterligare en omgång med bilder, nu lite mer personliga, det var roligt att se bilder då vi var 30-40 år yngre.

Klubben tackar för presenten från Naturskyddsföreningen, lärkrutor (vad det är för något kan du läsa på www.birdlife.se)

Tack alla ni som kom och gjorde jubileet så trevligt och lyckat!
Nästa gång firar vi 50!


Fåglarna in i Artportalen - Svalan upphör

Efter många om och men flyttar fåglarna som sista grupp in i Artportalen. Svalan upphör. Det är sagt att Svalan släcks 20 april 2015 då arbetet med att föra över alla uppgifter gör att rapporteringssystemet ligger nere några dagar.

Därefter kommer bara en inloggning krävas för att rapportera fåglar, insekter, växter mm.

Läs mer på
http://www.slu.se/artdatabanken/artportalen/releasedatum
http://svalan.artdata.slu.se/birds/default.asp


Välkommen till HundhagenHundhagens naturreservat öster om Insjön är väl värt ett besök så här års. Gå den grusade vandringsleden, och lyssna på fågelsången. De ringbarkade träden du ser är en naturvårdsinsats för att skapa död ved till gagn för bland annat skalbaggar och hackspettar.


Rapport från Leksands Fågelklubbs årsmöte.

Årsmötet blev det första med Sebastian Falk som ordförande och blev ”knökfullt”. Nästan 40 medlemmar mötte upp till årsmöte i Norsbrolokalen vid Limsjön. Tillsammans med ”den gamle” Staffan Müller, presenterade han en årsberättelse som väckte berättigad uppmärksamhet. Läs mer...


Statoiltornet åter tillgängligt

Statoiltornets trappa är nu lagad och det är åter möjligt att gå upp en våning i tornet och skåda ut över Limsjön.

Välkomna!

 Leif Risander 60 år

Leif Risander är vår kontakt och hjälpande hand på Studiefrämjandet. Han sköter om annonseringen av våra aktiviteter och tar emot rapporteringen från Leksands Fågelklubbs programpunkter. Nu i dagarna har han födelsedag.

I samband med höstjakten ordnar Leif så att Fågelklubben får möjlighet att informera jägarna om iakttagelser i naturen som bör återrapporteras till Fågelklubben.

Leksands Fågelklubb gratulerar med en starholk.

Photo: Mats Kaij


Intressant fågellektion

Naturrum i Siljansnäs och Leksands Fågelklubb arrangerar tillsammans fågelmatning vid entrén j till Naturrum.

Fåglarna var orädda och trots att många människor samlats för att se olika fågelarter kom både tofsmes, svartmes och titor till fågelmatningsplatsen. Läs mer här...

 


Våtmarksstipendiet 2012 till Staffan Müller

Fågelklubbens ordförande Staffan Müller, mottog 2012 års Våtmarksstipendium vid en ceremoni vid fågeltornet i Norsbro, Limsjön den 12 juni. Staffan Müller får priset för sitt engagemang och sina stora insatser för våtmarker runt om i landet. I Leksand har han arbetat med till exempel Limsjön, Stenbrotjärn och Brenäsviken. I övriga landet har han bl.a. arbetat med Hornborgasjön, Tåkern och Umedeltat. Läs mer här...


2013-05-07 - Årets första tidning är nu på väg

På bilden ser ni Petrus, Henry, Mats, Olle, Lars och Ingegerd i full färd med att etikettera, packa och sortera Fåglar i Leksand. I pausen smakade Eevas hembakta bullar extra bra. Ett stort TACK för er insats.

Tidningen sänds per post eller delas ut av våra brevduvor. Om ni som medlem inte fått tidningen senast till mitten av maj så hör av er till Mats Kaij 0247 13603 eller per e-post till: tidning@leksandsfagelklubb.se


Tack Staffan och Välkommen Sebastian!

På Leksands fågelklubbs årsmöte 7 mars skedde ett historiskt byte på ordförandeposten. Staffan Müller som med några avbrott varit ordförande sedan klubbens bildande 1976, lämnade över ordförandeklubban till Sebastian Falk.

Sebastian är ny kraft i föreningen, 23 år från Mon i Siljansnäs. Staffan fortsätter i styrelsen som vice ordförande. Övriga i styrelsen omvaldes, men kassörskapet är vakant, dock fortsätter Mats Kaij med kassörsuppgifterna tills vi hittar en ny kassör.

28 medlemmar hade slutit upp till årsmötet. Sedvanliga årsmötesfrågor avhandlades. Staffan Müller presenterade årsberättelsen till ett bildspel sammanställt av Per-Inge Mill. Volontärerna samt Staffan tackades för sina insatser med varsin tulpanbukett.

Vi önskar Sebastian lycka till på ordförandeposten.

Läs protokollet från årsmöte

 


 

Glöm inte att rapportera dina fågelbordsgäster!

Denna helg är det dags för ”Vinterfåglar inpå knuten” SOF’s kampanjhelg för svenska folket att rapportera trädgårdens fåglar. Leksands kommun är i nationell topp avseende rapportörer. Vart 3:e fågelbord i kommunen är uppskattningsvis med i räkningen. Vi har ju en intern tävling med Kent Ove Hvass och Skövde Fågelklubb / kommun och slår dem ”hästlängder” varje år! Vi skall se till att det blir så även i år!

Sofnet.org är en bra länk för att hitta blanketten och rapportera via nätet.

Exkursion på lördagen

(VINTERFÅGELEXKURSION - Lör 26 januari)

7 personer trotsade ”lördagsnaren” och anslöt sig till den exkursion Fågelklubben anordnade på lördagen. Vi besökte Limsjöns fågelmatning vid Norsbro, Vägskälet och Hundhagen. Det var gott om fågel på alla ställena. Läs mer här...

Staffan Müller


Vinterfåglar inpå knuten

Det har blivit dags för den årliga räkningen av vinterfåglar vid fågelbordet. Från fredag 25 januari till måndag 28 januari kan du vara med och räkna de fåglar som besöker fågelbordet.

Rapportering sker via ett webbformulär som läggs ut på SOF's hemsida, eller på den blankett som bifogades senaste fågeltidningen.

Mer information kan du få om du besöker VIldmarksbutikens aktiviteter på Z-torget i Leksand på lördag 26 januari, eller på http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten/


 

Kungsörn på fågelmatningen

Det är ju Fågelmatningshelg och jag måste få förmedla en bild från Överkalix. Andras Wennberg har tagit denna bild och manar till att vara observant och rapportera från fågelbordet. Jag är ju samordnare för hela ”Vinterfåglar Inpå Knuten/VIK och fick i morse ett samtal från en Kristina Magnusson från Vendelsjön i Uppland. Hon berättade att hon hade såväl kungsörn som korp kring sin ”fågelstuga”!

Det är väl dags att örngruppen gör en rapport från vår åtel och skickar in till Sofnet.org!

Staffan Müller

 


 

December 2012

Fåglar i Leksand

Nummer 3 och 4 av Fåglar i Leksand är klara och sänds ut i dagarna. Ni som inte fått ert exemplar senast den 8 januari hör av sig till Mats Kaij via e-post kassör@leksandsfagelklubb.se eller per telefon 0247 13603.

Vi önskar er Goda Helger

 

 


Till Leksands Fågelklubb

Odins svala (Ciconia nigra) besökte under några år Höners våtmarker i Leksand. Själv fick jag inte se den men har nu förärats möjligheten att lära mig mer om den och de våtmarker som bara måste finnas. Stort TACK för uppvaktningen vid min 70-årsdag.

Kaijan


 

Berguv i Leksand

Man behöver inte söka sig långt ut i naturen för att få fågelupplevelser.
Den 7 september 2012 kl.12 mitt på dagen rapporterade Ingalill Robertsson på Stationsgatan i Leksand att det satt en Berguv och var mobbad av kråkfåglar i björken intill hennes lägenhet.
Jag var där på 10min och fick en fantastisk fågelstund!

Staffan Müller

 
Folk samlades under björken och fick tillfälle att observera uven.   Ett vackert exemplar!

Japanbesök vid Stenbrotjärn

Den 7 september 2012 fick Gärde skola fint besök. Under friluftsdagen kom en delegation från Tobetsu (vänorten i Japan), på besök för att titta på ungarnas skolarbete. Conny Land och Petrus Tengner visade fåglar och två gymnasieelever hjälpte till att håva småkryp i Stenbrotjärn. Våra gäster fick åka traktor ut till Stenbrotjärn. Gissa om de var imponerade!

Staffan Müller

 


Ringmärkning av tornfalkar

Sista lördagen i juni var det dags för de ca två veckor gamla tornfalksungarna att bli ringmärkta. På söderväggen av en gammal hölada i Ytteråkerö växer ett par tornfalkar upp. I holken bor två ungar medan ett ägg ligger okläckt.

Ringmärkningen var den första av ett antal aktiviteter för fågelklubbens barn och ungdomsgrupp. Alla yngre medlemmar hade blivit inbjuna att delta denna soliga morgon och det kom ca 15 barn och föräldrar för att vara med.

Det var spännande att se de mycket förvånade tornfalkungarna då de plockades ut ur holken för att ringmärkas vid Henry Pollacks ringmärkning. Allt gick odramatiskt till och de kunde lugnt sättas tillbaka i holken efteråt.

Efter ringmärkningen kunde andra rovfåglar beskådas så som ett par kärrhökar som jagade över åkrarna. Tornfalkar kommer att ringmärkas vid två tillfällen till i Leksands trakten.

Gittan Lokgård


Här ringmärks ugglorna

Årets storholksprojekt i Siljansnäs resulterade i tre slagugglehäckningar med sex ungar och två kattugglehäckningar med sju ungar. – Siljansnäs ligger bra till, noterar uggleinventerare Göte Bergqvist. Läs mer här...


Opplimen tar plats på fågelkartan

Leksand har begåvats med ytterligare en sjönära vandringsled. Lördagens invigning av "Opplimen runt" lockade en hel del folk. Kommunalrådet Ulrika Liljeberg klippte det röda bandet.

– Det är invigning av en ofärdig "Opplimen Runt", säger fågelklubbens ordförande Staffan Müller. Läs mer här...

 


Nu är vår tidning tryckt

Vår tidning Fåglar i Leksand, nr 1 (tidning) och nr 2 (programblad), kommer att distribueras inom de närmaste dagarna. Ni som inte fått tidningen till mitten av augusti ombeds höra av er till mig. LFKaij@gmail.com eller 0247 13603.

Hälsar Kaijan

 

Våtmarksexpert Müller prisades

Kommunens naturvårdsförvaltare Staffan Müller tilldelades på tisdagen ett av landets tyngsta miljöpriser, Våtmarksstipendiet. Han hedrades för sitt engagemang och arbete med att förvandla en torrlagd Limsjön till livfull fågelsjö.

– Jag är helt överväldigad. Fantastiskt, säger pristagaren som berättar att han har nya idéer. Läs mer här...

Staffan Müller fick Våtmarksstipendiet

Staffan Müller har fått årets Våtmarksstipendium. Müller är en av landets främsta vad gäller bevarandet och underhållet av våtmarker.
– Tusen tack. Det är roligt att bli tilldelad det här priset, sa Staffan Müller. Läs mer här...


Bandvagn för fåglarna

Redan dagen efter att arbetet börjat kom en ovanlig snatterand och landade i Limsjön. Arbetet med stubbfräsning och borttagning av stora starrtuvor kommer att locka fler vadare och änder, för att inte tala om fågelskådare. Läs mer på Dala-Demokraten sidan...


Berätta om ditt fågelintresse!

Dialekt och folkminnesarkivet" i Uppsala gör inom projektet Naturen en mindre dokumentation och undersökning om fågelskådning. Gå in via länken och svara på frågorna om bland annat vilken typ av skådare du är, varför du började skåda etc.
http://www.sofi.se/12409


PRESS-STOPP: INBJUDAN

TISDAG DEN 12 JUNI KL 13.30

Staffan Müller tar emot Våtmarkspriset, se artikel nedan.

Prisutdelare är Erik Sellberg vid Ragnsells, som instiftat priset.

Alla är VARMT VÄLKOMNA till Fågeltornet i Norsbro. Inbjudan PDF


Staffan. GRATTIS till Våtmarkspriset

Staffan Müller, naturvårdsförvaltare för leksands kommun, tilldelas årets Våtmarksstipendium.

Han får det för att han är en av Sverige ledande när det gäller att restaurera och underhålla våtmarker. Han har medverkat i arbetet med bland annat Hornborgarsjön, Tåker, Umedeltat och förstås Limsjön i Leksand. Priset delas ut i Leksand 12 juni. Läs mer här...

Eva Högkvist

 


Vår tidning Fåglar i Leksand är försenad

Nummer 2012, nr 1 och 2 av tidningen är av positiva anledningar något försenade. Ha tålamod, hälsar Kaijan (kallas så inom Fågelklubben).

Medlemskontakt: LFKaij@gmail.com

eller 070 57 13603 (gärna SMS).


Berguvsungar från aveln har släppts ut i det fria

Det enda kvarvarande avelsparet med berguv, inom Berguv Dalarna finns nu i Insjön och i år har de fått tre ungar som nu fått sin frihet.

En hane släpptes 1:a september och resterande hane och hona släpptes exakt samtidigt den 10:e september. Läs mer här...

 


Följ livet i holken!

Kerstin och Lars Laurell har satt upp en fågelholk med webbkamera i trädgården. En blåmes har flyttat in.

Bilder kommer fortlöpande att läggas ut på klubbens hemsida

 


Ännu en våtmark i Leksands kommun!

Först var det Limsjön (1989- 1996) sen iordningställdes Dragsängarnas vadarstrand (1994) och Brenäsviken (2006). Därefter Hjorthagen i Leksand (2008) och Ryttardammen i Leksboda samt Kvarndammen i Rältlindor (båda 2009). Nu har kommunen hittat ytterligare en potentiell våtmark att restaurera; Stenbrotjärn i Västannor. Se mer här...


 

Rapport från "Årsmöte i Föreningen", den 7 mars 2012. har lagts ut i Dalarnas Tidningar: www.dt.se/nyheter/leksand/1.4536865-granslos-fagelklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nu är det dags att räkna fåglarna i trädgården!

Sista helgen i januari vill jag att Du är med och rapportera dina fåglar från vinterfågelmatningen. 2011 var det nästan 200 deltagare från Leksands kommun. I år skall vi bli dubbelt så många!

På bifogad fil kan Du rapportera och få instruktioner.

Vi har en utmaning från Skövde Fågelklubb som fick exakt lika rapportörer som vi 2011.

Nu skall vi slå dem! Lycka till!

Staffan Müller /070 322 23 45


Projekt Pilgrimsfalk i Dalarna får Dalarnas naturskyddsförenings miljöpris - Lyckosparken - för 2011.

Projekt Pilgrimsfalk i Dalarna, Lasse Nilsson med flera, som med en enorm naturkunskap och envishet bevisat att man aldrig ska ge upp. När projektet inleddes fanns inget häckande falkpar i Mellansverige, men 18 år senare, 2010, häckade 20 par i frihet. Utsättningen av falkungar är ett av de mest lyckade naturvårdsprojekten i Sverige. Läs mer här och här...


Årets Lompris 2011 till Ingela

Svenska Lomföreningens "Årets Lompris 2011" tilldelades läraren vid Sammilsdalskolan, Ingela Spegel-Nääs. Ingela är det första kvinnan som fått utmärkelsen under prisets tioåriga historia.
- Jättekul. Det känns otroligt hedervärt. Läs mer här...

Ingela


Naturmorgon i Leksand

Sveriges Radio P1's "Naturmorgon" direktsändes 28 maj från Olsnäs i Siljansnäs. Staffan Müller pratade om våtmarker i skogen. Det var även ett inslag när Henry Pollak ringmärkte slaguggleungar.
Vill du höra programmet så gå in på http://sverigesradio.se/


Namninsamling mot fågeljakten på Cypern

På Cypern sker jakt och fångst av 100.000-tals flyttfåglar varje år. Många av våra svenska flyttfåglar passerar Cypern. Fångsten sker bl.a med limstickor. Läs mer på följande länk och följ instruktionerna för att skriva under namninsamlingen.


Håll utkik efter Större skrikörn

TonnAnders Hans

Nu händer det grejor... Tönn har startat sin vårflytt. När han väl satte fart gick det undan. På några få dagar flyttade han från sitt vinterkvarter i Portugal till ett område strax utanför Leipzig i Tyskland, där han alltså befann sig natten till igår. Nu är det alltså hög tid att hålla en ögat riktat uppåt mot himlen och det andra på skärmen (hur nu det skall gå till ;)

Du kan följa Tönn här


Skärfläckans dag 8 maj 2011

Program

Söndag 8 maj kl 09.00-15.00 Getterön, Varberg

Ett samarrangemang med naturum Getterön, Varbergs OF och Studiefrämjandet Läs mer här...


Rapport från årsmötet den 9 mars 2011.

Det 35:e årsmötet fullföljdes under traditionella former i vår klubblokal i Norsbro. Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och likaledes bjöds det på Semeltårta efter förhandlingarna! Nya hedersmedlemmar! Ny ordförande! Läs mer här...

Den nya styrelsen


2010-11-08

Nu finns vi på Facebook!


Berguvsungar från aveln har släppts ut i det fria

Det enda avelspar som vi nu har kvar i Leksands Fågelklubbs berguvsprojekt, fick i år fram två flygfärdiga ungar, av de tre ägg som lades. Se mer här..


Fåglar i Leksand Nr.3/2010

Nya numret av "Fåglar i Leksand" har kommit ut!

Tidningen har delats ut till alla medlemmar den 23/12.

Läs mer på sidan Klubbtidningen


Fåglar i focus - 16-17 April 2011 - FRI ENTRÉ!

Hallå Fågelvänner! Vad sägs om en Sverigepremiär! På mässan kommer HMK-Västerås och generalagenten för Kowa, att för första gången i Sverige, förevisa Kowas nya tubkikare. Läs mer här...


Håll utkik efter Större skrikörn

TonnAnders Hans

Går in på webbsidan http://birdmap.5dvision.ee och ser att vårflytten startat för projektets alla ringmärkta fåglar. Alla utom Tönn, som fortfarande bidar sin tid i våtmarksområdet 2 mil sydväst om Alicante i Portugal.

När skall han starta sin flytt? Vart skall han ta vägen? Tänk om han passerar Leksand även i år? Tills dessa frågor får sina svar, gör jag som Tönn och bidar min tid. Tids nog får jag svar. Får gå in på webbsidan och kika i morgon igen... Läs mer här...


Projektledarmöte

Årets viktigaste möte för fågelkubben gick av stapeln den 17 november 2010.

Det mest minnesvärda var uppslutningen och engagemanget efter vår saknade Bogdan Perssons bortgång. Inget ”Nej” bara Ja” blev kontentan av mötet. Således ställde alla upp för att täcka förlusten av en nästan oumbärlig funktionär. På årsmötet  den 9 mars får Du veta mer! Bl.a. förslag till en ny ordförande! Välkomna!

 


Jätteintresse för fågelräkningen

Till årets upplaga av "Vinterfåglar inpå knuten" får skolorna en specialinbjudan

Småfåglarna vid fågelbordet är en fröjd att se. Nästa vecka på fredag inleds för sjätte året i rad den landsomfattande fågelräkningen "Vinterfåglar inpå knuten". Dalarna ligger bra till. - Dalarna var bäst förra året, säger projektledaren Staffan Müller. Det tyder på ett genuint fågelintresse. Läs mer här...


Gärde skola skådar fågel!

Nu har vi fått kontakt med Gärde skola i Häradsbygden. Vi kommer att ha ett förhoppningsvis, mångårigt samarbete för att hjälpa till under deras ”utomhuspedagogik”. Intresserade elever och lärare kommer att bli mycket intressant att jobba med. Sen har de ju Gittan Lokgård som föräldrarepresentant, som kommer att engagera sig mycket för eleverna. Bl.a. kommer hon att tillsammans med slöjdläraren tillverka småfågelholkar som kommer att sättas upp i bl.a. Dragsängarna. Läs mer här...


Johannas fågelintresse prisades

9-åriga Johanna Hedlund blev den 500:e medlemmen i Leksands fågelklubb. På måndagsförmiddagen prisades Johanna av klubbens Staffan Müller.
- Kul, säger Johanna som brukar mata vinterfåglarna hemma i trädgården. Läs mer här...


Bogdan är borta!

Fågelklubben har sorg!

I dag, den 22 oktober avled allas vår vän Bogdan Persson efter en lång tid kamp mot sin sjukdom.

Han dog utan smärtor och panik och lyckades hålla modet uppe intill det sista. Läs mer här...

 


SOF 2010Inventeringar

2010-års riksinventeringsart är brun kärrhök


 

FÅGELINVENTERING ”VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN

28 – 31 Januari

Dags för fågelinventering. Med följande länkar får ni hjälp att anteckna och skicka in resultatet. DOFs’ sida ”Vinterfåglar inpå knuten”, blankett för registrering mm

Registrering via nätet »

Lycka till med skådandet.


 

Kamerastativ upphittat!

Leksand, den 30 september 2010. På Uvklitten (mellan Västannor och Djura) upphittades ett kamerastativ som verkar ha legat där ett tag. Saknar du, eller någon du känner detta stativ? Återfås mot beskrivning. Ring: Börje Sander på tfn 070-654 09 62.


Motorsågarbete i Hundhagen lördagen den 13 november!

Hjälp till med ringbarkningen av lövträd i Hundhagen, nu på lördag!
Vi skall försöka skap förutsättningar för den vitryggiga hackspetten att finna sig tillrätta i naturreservatet. Detta sker genom att vi ringbarkar lövträd i anslutning till ”den döda skogen” mitt i reservatet.

Tag med Dig motorsåg alt. nyslipa yxa samt fikakorg på lördag. Vi ses kl.10.00 vid Rönnäsvägen strax bortom Helgnäs.

Vi beräknar att hålla på till kl.13.00 inkl. fikapaus och jag hoppas att det kommer minst ett 30-tal naturvänner!

Välkomna!
Staffan Müller, 070-322 2345


Ännu en stäpphök i Leksand!

Det fanns 5 observationer av stäpphök i Dalarna, fram till och med 2009. I år utökades siffran med ytterligare 2 fynd - båda från Leksand! Den 4 maj sågs en adult hona vid norra Limsjön och den 29 augusti en juvenil individ vid Häradsbygdsåkrarna. Limsjöfågeln hade upptäckts av Bogdan Persson, medan fågeln från Häradsbygden är ett fynd av Bogdan Persson och Katarina Paunovic. Läs mer om Häradsbygdsåkrarna bland Leksands fågellokaler.

Foto: Bogdan Persson ©

 

PS. Efter dessa två fynd har ytterligare en stäpphök påträffats i Dalarna i Övre Svärdsjö, denna gång en adult hanne. Conny Trogen från Gagnef, upptäckte fågeln, den 16 september 2010.


Nytt läsarbrev från Staffan:

Stare med två kullar 2010

3 starholkar i trädgården har gett 3 starkullar under tidigare år. Som regel har ungarna i alla holkarna flugit ut mellan 2 – 6 juni och därefter ”rantat” omkring med övriga starar i Insjön på maskrosfälten här omkring. Just i år hände något märkligt här hemma... Läs mer här

 

Foto: Staffan Müller©

 


Färgmärkt brushane flyttade i "fel" riktning

Den 1 maj observerades en färgmärkt brushane vid Limsjön, av Bogdan Persson. Färgmarkeringarna har den fått den 11 april 2009 i Nederländerna. På övervintringslokal, eller sträcklokal, alltså. Inget konstigt där. Vad som förbryllar är att samma brushane observerades 4 dagar senare i Danmark! Att fågeln flyttat 565 km på 4 dagar är intressant uppgift i sig, men det som är uppseendeväckade är att den flög i "fel" riktning. Uppgifterna förbryllade inte minst Jos Hooijmeijer från Holland som ansvarar för färgmärkningsprojektet. Fågeln fotograferades lyckligtvis på båda lokalerna. Nedan kan du se bilderna tagna på Jylland och i Limsjön.

Färgmärkt brushane i Limsjön, den 1 maj 2010. Foto: Bogdan Persson© Samma brushane på Jylland, den 5 maj 2010. Foto: Stephan Skaarup Lund© 


Upprop om norra Limsjön!

2010 vår och sommar

Hjälp till att hålla koll på Norra Limsjön!

Det artar sig riktigt bra med ”den nya” norra delen av Limsjön. Nu är det ca 2 dm vattendjup på de 22 ha vi fräste i höstas! Kanonhabitat för sjöfåglarna! Nu vill jag ha hjälp av alla fågelskådare att få rapporter om fågellivets utveckling i det aktuella området.
  Från att ha varit en trivial beckasinbiotop, är det nu möjligt att få in mer avancerade arter här.

Använd gärna ”Svalan” http://www.artportalen.se/birds/ när Du rapporterar dina obsar!

staffan.myller@telia.com alt. staffan.myller@leksand.se


 

Tornfalk från Finland häckar i Leksand!

19 juni 2010

Tornfalksinventeringen pågår för fullt.Per Lindberg som tillsammans med Bogdan Persson kollat holkarna i västra delen av kommunen tog en flyktbild på en tornfalkshona där man kunde se att hon bar på en ring. Bogdan har sedan gett sig själv i uppdrag att läsa av henne. Ett gömsle sattes upp vid holken där falkhonan häckar och det visade sig vara ett spännande fynd, väl värt mödan. Honan var märkt i Finland. Fyndet är rapporterat till Riksmuséet och vi återkommer med mera fakta så snart vi fått facit. Läs mer om storholksprokektet här.

Tornfalk (Falco tinnunculus), hona ringmärkt i Finland. Foto: Bogdan Persson ©

 


Leksands slagugglor inventeras

25 april 2010

Det är dags igen. Den årliga storholksinventeringen är igång och de första resultaten tyder på ett betydligt bättre år än i fjol.

Bogdan kan konstatera att holken vid ***** är bebodd. Ugglan trycker hårt och störs inte nämnvärt av tjuvtittaren. Normalt används en spegel, men numera blir det ofta kamera. På så sätt kan fyndet förevigas. Foto: Bogdan Persson©

 

 

 


Upptaktsträff för våra volontärer

På styrelsemötet den 31 mars, passade vi på att bjuda in de medlemmar som anmält sitt intresse att backa upp Leksands fågelklubb, med allehanda praktiska uppdrag. På mötet beslutades flera uppdrag till volontärerna. Ex.vis kommer Marie Gillander att ta över ansvaret för Gryssenstugan och Ingegerd Hyttsten lovade att städa upp i Norsbrolokalen. Det är toppen att kunna få hjälp med saker som annars blir bortglömda och inte blir utförda!
Skall vi hålla ställningarna som en föregångare bland de svenska lokalklubbarna, behövs volontärer!
Vi hälsar dem välkomna och önskar dem lycka till i Fågelklubben!

Styrelsen gm Staffan Müller


 

19 mars 2010

Missa inte hackspettsexkursionen nedan!

Det ser lovande ut!

Staffan var ute och rekade lite inför exkursionen. Se resultatet här.

 

 


 

november 2009

Torsten skänkte 60 småfågelholkar till Leksands Fågelklubb!

Torsten Forsling jobbar i det tysta! I veckan ringde han upp och ville skänka ca 60 nybyggda småfågelholkar till Fågelklubben. Jag drog genast iväg till Falun där jag fick holkarna levererade för vidare befordran till Hundhagen och Dragsängarna. I veckan kommer de upp i dessa fantastiska områden och vi kan bara tacka Torsten som är pensionär och ägnar en massa tid till holksnickring!

Staffan Müller

 


februari 2009