Fågellokaler i Leksand

Leksands kommun är en mycket intressant fågellokal. Vi ligger mitt i skärningen mellan det norra och södra utbredningsområdet för många fågelarter. Några exempel är Gråspett, Lappuggla, Slaguggla Storskarv, Havsörn, Svart Stork, Rödspov, Snatterand, Småfläckig sumphöna, Mindre flugsnappare och Skäggmes.

Här redovisas ett litet urval av fina fågellokaler. Vi kommer att komplettera denna sida vartefter.

Ny fågellokalsguide

SOF Birdlife Sverige, och bl.a. Dalarnas ornitologiska förening håller på att utveckla en fågellokalsguide, och senare även en app.

En betaversion finns via följande länk: svenskafagellokaler.se

Vi håller på att redigera texterna för Leksands lokaler. Har ni tips, synpunkter eller kommentarer, kontakta gärna Petrus Tengnér.

Här redovisas ett litet urval av fina fågellokaler. Vi kommer att komplettera denna sida vartefter.

Du kan också läsa om några av dessa lokaler, samt lokaler i hela landet på svenskafagellokaler.se.


Fågellokaler

Karta

Karta

Karta

Karta

Karta

Karta

Karta

Karta

Karta