Limsjön - en sällsynt vacker våtmark för fåglar

Vi har under senare år vant oss vid att ha denna pärla mitt i samhället som näst efter Hornborgarsjön är ett av de mest lyckade våtmarksrestaureringar i Sverige.

Buskskvätta (Saxicola rubertra)
Foto: Katarina Paunovic ©
Vy över Limsjön vid sydvästra stranden från riksväg 70. Foto: Katarina Paunovic ©

 

Kommunen, där Staffan Müller varit den drivande, har med hjälp av bl.a. ALU-arbetare, Hemköp och EU-bidrag gjort Limsjön tillgänglig för allmänheten. Efter det att gångstigen runt sjön grusats och iordningställts med landgångar vid vissa passager så är den under sommarhalvåret tillgänglig för alla. Den trevliga gångstigen gör att man lätt kan komma runt sjön, eller t.o.m. komma upp i Norsbrotornet med rullstol eller barnvagn.

Man behöver verkligen inte vara en inbiten fågelskådare för att uppskatta denna pärla. Många motionärer tar tillfället i akt för att springa eller promenera de nästan sju kilometrarna runt sjön och samtidigt bättra på konditionen. Highland cattles, Hereford kor och grisar hjälps numera åt att skapa strandängarna till bra miljöer för allehanda växter. Samtidigt håller mular och trynen på ett naturligt sätt efter förbuskningen runt sjön.

Limsjön som fågellokal är det enda stället i kommunen där man finner häckningar av brun kärrhök, rödbena, vattenrall, snatterand, bläsand, skedand, årta och grågås, för att ta några exempel. Kärrhöken har försökt under ett antal år att häcka i Limsjön och förra året lyckades paret få ut tre ungar. Varje dag under sensommaren och hösten sågs sedan de chokladbruna ungarna jaga lågt över vassen efter vattensork.

Lärkfalken (Falco subbuteo) stortrivs vid sjön som sommartid hyser en väldig massa trollsländor och småfåglar. Foto: Bogdan Persson © Årsungar av brun kärrhök (Circus aeroginosus) syns ofta över sjön under sensommaren. Foto: Bogdan Persson ©

 

Leksands Fågelklubb har under 6 år släppt ut pilgrimsfalksungar i kommunen, bl.a. från Leksandsbröds silo. Detta har resulterat i att man ibland kan se pilgrimsfalken jaga över sjön.

Sångsvan, svarthakedopping, gråhakedopping och dvärgmås är bara några av de fågelarter som förväntas börja häcka i sjön då de redan vissa år gjort häckningsförsök. Dessa arter översomrar numera regelbundet i sjön.

Vi får i sammanhanget inte glömma skrattmåsen. Denna art, som minskar i hela landet är på stark framfart i kommunen och 95% av Leksandsbeståndet häckar just i Limsjön. Man kan tycka att en fågel som förekommer med 2000 par på en lokal inte är något man beundrar, men faktum är att skrattmåsen är en nyckelart i en fågelsjö. Flera av ovannämnda arter skulle aldrig finna sig till ro här därför att skrattmåsen fungerar bl.a. som varningsflagga för andra arter mot hotande rovfåglar.
En mycket ovanlig art som ett antal gånger observerats är höksångaren. Den har under tre tillfällen ringmärkts i sjön. Rörsångare och sävsångare är andra arter som knappast häckar i någon större omfattning någon annanstans i kommunen än Limsjön. Detta visar ytterligare det värde som sjön har för fågellivet.

Norsbrotornet är det mest välbesökta av Limsjöns fyra fågeltorn. Foto: Bogdan Persson ©

 

Sjön är dock ingalunda enbart ett paradis för fåglarna. Fler och fler är de naturvänner som upptäcker sjöns rätta värden för en stunds avkoppling och rekreation. Allt detta som ett direkt resultat av restaureringen av Limsjön.

Naturvänner, inte bara från vår kommun utan i hela landet ger oss upprepande sitt erkännande som en mycket värdefull och intressant fågellokal. Limsjön är idag riksbekant som ett sällsynt lyckat naturvårdsprojekt.

Naturvänner låt oss gemensamt verka för att Limsjön bibehåller sitt värde och utvecklas ytterligare.

Med en önskan om fina upplevelser i och utmed Limsjön.

Under senare år är steglitsen mycket frekvent vid matningen.

LÄS MER OM LIMSJÖNS HISTORIA HÄR

Upplysningar om projektet kan lämnas av Staffan Müller tfn. 070-322 23 45