Observationer och inrapportering av fåglar i Leksand

Rapporter av fågeliaktagelser gjorda i Leksands kommun.

I syfte att få en bild av fågelfaunan i Leksands kommun och dess förändringar insamlas uppgifter om iaktagna fåglar.
En sammanfattning av årets fågelrapporter publiceras också årligen i vår tidning

Vad ska rapporteras?
Bäst är om du följer Dalarnas Ornitologiska förenings rapporteringsguide som årligen publiceras i "Fåglar i Dalarna". eller här i rapporteringsguiden.

Annars rapportera allt Du tycker är intressant eller som bedöms vara av speciellt intresse, t.ex. populationsförändringar på lokal nivå. Sena/tidiga fynd, ovanligt stora flockar, avvikande betéenden mm. Du kan även komplettera dina obsar. med bilder som är tagna i samband med observationen

Välkommen med Din rapport!


 

Alla dina observationer rapporterar du till Svalan


Rapportering: Här rapporterar du in dina OBS:ar och du måste ange lokalen så exakt som möjligt. Men om din obs ligger i närheten av en känd lokal så använd den och lägg in i Informationen var din obs är ifrån så slipper vi en massa "små lokaler"

När du rapporterar via SVALAN en ovanlig art så kommer det automatiskt upp att du har en "Skuldlista" som du finner till höger en bit ner på den sida som kommer upp när du loggat in...om du har en Skuldlista så ser du Artnamnet i blått, du markerar artnamnet och kommer då till en ny sida där du följer anvisningen och när du är klar så skickas din rapport till den lokala RRK = Regionala rapportkommittén i Dalarna för fåglar


 

Hur rapporterar man till "Svalan" ?

  1. Du går in på Svalan där du går in på "Bli rapportör" och fyller i dokumentets Obligatoriska fält
  2. När du har registrerat dig och har ett lösenord så loggar du in dig
  3. När du är inloggad öppnar du Rapportera i den första raden där du söker efter lokalnamnet om det finns i listan markerar du det så det kommer upp med blå skrift på Ditt val tryck sedan på Rapportera i den andra raden då kommer det upp en lista där du fyller i det du känner till och starttid för din Obs!
  4. Om din lokal inte finns i listan så kan du själv lägga in den genom att trycka på Ny fyndplats där du med de röda rutorna zoomar in till största förstoringen sedan markerar du Svalan och för markören till den plats på kartan som du såg din observation när en orange prick har kommit fram där du markerade så går du in på text fältet och fyller i den nya lokalens namn (detaljera information om detta finns på sidan) tryck sedan spara då kommer lokalnamnet upp i det gråa översta fältet sedan markerar du Rapportera i den andra raden och så fyller du in dina arter och sparar
  5. I kommentar fältet kan du lägga in särskilda beskrivningar om observationen och vägbeskrivning
  6. När du fyllt i allt så går du längst ner på sidan till höger och trycker på Spara så sparas din observation

 

Vissa arter vill vi veta mer om. Rapportera gärna hörda eller sedda individer av berguv.

Alla berguvsobsar är vi mycket intresserade av. De låter så här när de ropar. Om du hör eller ser en berguv rapportera den i första hand till "Svalan", www.artportalen.se och i andrahand till Kalle Bergström 023-25738, 070-2083003 Epost Samtliga observationer bör rapporteras.

 

Berguv (Bubo bubo), © Kalle Bergström