Aktuella fågelinventeringar

Samordnare för inventeringarna inom Leksands Fågelklubb är Conny Land tfn. 070-216 55 55 och Anders Hans, 0247-233 34

 

Se även Naturvårdsverkets nyligen utkomna rapport om populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige som PDF fil